Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

    wielkopolskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Leader

Leader w Wielkopolsce
Trzydzieści  jeden Lokalnych Grup Działania rozwija obszary wiejskie Wielkopolski, korzystając  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi 4 Leader  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Podejście LEADER  czyli „Liaison entre Actions de Développement de l'Economie Rurale” , co w tłumaczeniu z francuskiego znaczy – „powiązanie działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich” zastosowane zostało po raz pierwszy w krajach Unii Europejskiej w 1991 roku. Do tej pory cele działania podejścia LEADER nie zmieniły się, ale sposoby działania zostały znacznie udoskonalone.  Efektywność  realizowanych działań opierająca się na siedmiu zasadach:
- partnerstwie,
- terytorialnym, lokalnym podejściu
- oddolnym podejściu
- zintegrowanym podejściu
- innowacyjności
- budowaniu sieci i współpracy
- lokalnym finansowaniu i zarządzaniu,
spowodowała, że zasady te zostały uznane  przez Komisję Europejską za obowiązujące także w działaniach LEADER na lata 2007 2013.
W Polsce podejście Leader zostało zastosowane po raz pierwszy w latach 2004 -2006 w ramach Programu Pilotażowego Leader +. W celu realizacji projektów finansowanych z PP Leader + powstawały Lokalne Grupy Działania, w skład których obowiązkowo wchodzili przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i pozarządowego.
W województwie Wielkopolskim  latach 2004 - 2006 powstało 14  Lokalnych Grup Działania. Sukces jaki odniosły w swym działaniu spowodował, że w kolejnym okresie programowania wnioski do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  o sfinansowanie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, a następnie sfinansowanie funkcjonowania lokalnej grupy działania, złożyło w Wielkopolsce aż 31 LGD.  Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę, podpisały umowy i rozpoczęły działanie. Teraz szykują się do złożenia wniosków na realizację projektów współpracy pomiędzy LGD w województwie, kraju i Unii Europejskiej.
Lokalne strategie rozwoju mogą być realizowane tylko na obszarach wiejskich czyli na obszarach w granicach administracyjnych gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, gmin miejskich , nie większych niż 5 tys. mieszkańców. Obszar, na którym realizowana  jest Lokalna Strategia Rozwoju  musi zamieszkiwać co najmniej 10 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 150 tys. mieszkańców.
Poprzez podejście LEADR wdrażane są działania Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 -2013 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Odnowa i rozwój wsi,
- oraz innych projektów zwanych „małymi projektami”.
W skład 31 LGD, które mają siedzibę w Wielkopolsce  wchodzą 184 gminy, w tym po jednej gminie z Województwa Łódzkiego i Kujawsko- Pomorskiego. Z kolei 
11 wielkopolskich  gmin, leżących na pograniczu z innymi województwami, weszło w skład pięciu LGD z województw: Dolnośląskiego, Kujawsko- Pomorskiego, Lubuskiego, Pomorskiego i Łódzkiego.  Łącznie w działania LGD zaangażowane są  193 wielkopolskie gminy. W Wielkopolsce jest 206 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które mogą  włączyć się  w działania  LGD. W Wielkopolsce działaniami LGD objęte  jest 93,2%  gmin.
Dzięki aktywności wiejskich społeczności, które je utworzyły do wielkopolskich obszarów wiejskich wpłynie do końca 2015 roku ponad 250 mln zł.  
W najbliższych latach będziemy świadkami przyśpieszonego rozwoju obszarów wiejskich wielkopolski w sferze ekonomicznej i społecznej. Ogromny wpływ na ten dynamiczny rozwój będzie miał wielkopolski LEADER.

Baza stron internetowych wielkopolskich LGD

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek"

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Źródło"

Stowarzyszenie "Dolina Wełny"

Lider Zielonej Wielkopolski

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

"Lider Suchy Las"

Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej Leader

Lokalna Grupa Działania "Z NAMI WARTO"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią"

Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze "Dwa Mosty"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy

Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"

Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"

Stowarzyszenie "LGD 7-Kraina Nocy i dni"

Stowarzyszenie "Dolina Noteci"

Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"

KOLD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"

Stowarzyszenie Światowid

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

Stowarzyszenie "Solna Dolina"

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"

"Między Ludźmi i Jeziorami"

Stowarzyszenie Długosz Królewski

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009