Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

    wielkopolskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  - współpraca dla rozwoju

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich powołana została do życia wraz z rozpoczęciem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, który finansowany jest przez Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Idea działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich polega na wykorzystania wartości dodanej, jaka powstaje w wyniku współpracy podmiotów obejmujących wszystkie sektory, działających na obszarach wiejskich.
Krajowe sieci powstały do końca 2008 roku we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Wraz z nimi powstała także Europejska Sieć Obszarów Wiejskich.

Działanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich finansowane jest z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadania KSOW umieszczane są w opracowywanych na dwa lata planach działania. Pierwszy plan obejmował lata 2008 – 2009. W styczniu 2010 r. rozpoczęła się realizacja Planu działania na lata 2010-2011. 

Struktura    administracyjna   KSOW   składa   się   z   Sekretariatu   Centralnego   pracującego  w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz z szesnastu Sekretariatów Regionalnych działających w ramach Urzędów Marszałkowskich.
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  w województwie wielkopolskim działa w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów  Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Partnerami KSOW mogą być urzędy administracji państwowej, samorządy województw, powiatów, gmin, organizacje branżowe, spółdzielcze, izby rolnicze, instytuty resortowe, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, lokalne grupy działania, szkoły średnie i wyższe, osoby fizyczne.
Zainteresowani współpracą w ramach KSOW powinni wypełnić formularz  przystąpienia.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009