Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

    wielkopolskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

   Zarząd  Województwa Wielkopolskiego ogłasza II edycję Konkursu realizowanego pn ,,Pięknieje wielkopolska wieś” realizowanego w ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
   Celem Konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego do realizacji działań związanych z tworzeniem formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych (tzw. Grup Odnowy Wsi) oraz do realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców  przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego na poziomie sołectwa.
   Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie i przygotowania projektów w zakresie działań związanych z Odnową Wsi  i rozwojem obszarów wiejskich.

Beneficjenci:

1.Gmina wiejska
2.Gmina miejsko – wiejska
3.Gmina miejska do 10 tys. mieszkańców


Pomoc finansowa:

1.Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli projekt realizowany jest w miejscowości wiejskiej należącej do gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miejskiej.
2.Poziom pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
3.Beneficjent może złożyć w jednym naborze maksymalnie 4 projekty z różnych sołectw .

   Prace konkursowe można składać w terminie od dnia 30 czerwca 2010 roku  do dnia  16 sierpnia 2010 roku w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95, III piętro, pokój nr 316 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

   Osobą do kontaktu jest Pani Anna Kurowska, Tel. (061) 854- 13 – 26, fax (061) 854 – 17 – 85, email: anna.kurowska@umww.pl

Prośba o składanie prac konkursowych w segregatorach o wymiarach PP/A4/75mm lub PP/A4/100 mm.

Załączniki do podrania:

1. Regulamin Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś
2. Regulamin Kapituły Konkursowej
3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
4. Opis zadań
5. Harmonogram realizacji zadania
6. Wniosek o dofinansowanie
7. Załącznik dotyczący rozliczenia-1
8. Zaświadczenie o liczbie zameldowanych mieszkańców
9. Zgłoszenie do Konkursu

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009