Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

    wielkopolskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Finał Konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”

06.07.2016

Finał konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbył się 3 lipca 2016 r. w  Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska” organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów tegorocznym laureatom konkursu dokonał  Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Warto wspomnieć, iż Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku był po raz czwarty współorganizatorem konkursu skierowanego do sołectw, które podejmują inicjatywy społeczne z wykorzystaniem funduszu sołeckiego. Konkurs sprzyja aktywizacji i mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  
Podczas konferencji Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawiła informację na temat współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przy realizacji  projektów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców wsi.


W wyniku oceny aplikacji konkursowych komisja konkursowa wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach:
Kategoria I  - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego:
I miejsce zajął projekt: Spotkanie dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - "Imieniny wsi Stanisławy", Sołectwo Stanisława, Gmina Kawęczyn
Nagrodą jest traktorek-kosiarka STIGA
II miejsce przypadło w udziale sołectwu Piaski-Zalesie w gminie Miejska Górka za projekt pn.: „Zwiastun wiosny – niezapominajka”. Nagrodą jest kosa Stiga, opryskiwacz spalinowy i dmuchawa do liści.
III miejsce zajął projekt pn.: „Marianka z lasu i piwa miodowego słynąca ...” Centrum pszczelarstwa miejscem spotkań lokalnej społeczności, sołectwo Marianka Siemieńska
w gminie Łęka Opatowska. Nagrodą jest kosa spalinowa Stiga i opryskiwacz.
Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały projekty:
„Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rozrywki dla dorosłych i dzieci”, sołectwo Osłonin, gmina Przemęt oraz „Pięknieje wieś Osiecza Pierwsza - II etap” zrealizowany przez sołectwo Osiecza Pierwsza w gminie Rzgów. Sołectwa te również otrzymały nagrody rzeczowe, którymi są kosy spalinowe Stiga.
Kategoria II - Najaktywniejszy mieszkaniec wsi:
I miejsce zajęła Pani Anna Kapturska, sołtyska sołectwa Spławie, gmina Golina
II miejsce zajęła Pani Teresa Skrzypczak, sołtyska sołectwa Piaski-Zalesie w gminie Miejska Górka,   
III miejsce zajął Pan Sylwester Dzikowski, członek rady sołeckiej wsi Stanisława w gminie Kawęczyn
Wyróżnienie otrzymała Pani Jadwiga Nowak, sołtys sołectwa Osłonin w gminie Przemęt.
Nagrodami rzeczowymi są myjki ciśnieniowe.
Dodatkowo laureaci pierwszych miejsc obydwu kategorii konkursu otrzymali, jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności społecznej, statuetki „Sołecka Nike”.  
Pan Marszałek Krzysztof Grabowski wręczając nagrody przekazał sołectwom słowa uznania i podziękowanie za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw sołeckich, które służą aktywizacji mieszkańców wsi, wzajemnej współpracy i rozwojowi naszych małych ojczyzn.
Nagrody rzeczowe współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009