Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

    wielkopolskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VII edycja konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

26.04.2019

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z terenu województwa wielkopolskiego!    

                                                              
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VII edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych
w ramach funduszu sołeckiego oraz identyfikacja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Pragniemy dostrzegać i docenić tych, którzy są aktywni, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.
Ocenie podlegają dwie kategorie:
I.    Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
II.    Najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w biurze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.
Ostateczny termin przyjmowania formularzy upływa w dniu 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej: www.kss.org.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (Joanna Kukulska, tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl; Grażyna Sędziak, 
tel. 797 901 112, e-mail: biuro@wss.konin.pl).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi w dniu 7 lipca 2019 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”.

Załączniki:

- Regulamin konkursu

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie autora zdjęć

- Oświadczenie wójta/burmistrza o zakończeniu realizacji zgłaszanego do konkursu projektu oraz potwierdzenie wysokości wkładu własnego mieszkańców sołectwa

- Ankieta ewaluacyjna

- Zgoda mieszkańca na udział w konkursie

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne Administratorów

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009