Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

    wielkopolskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wielkopolanie poznali dobre praktyki

24.11.2017

Przedstawiciele wielkopolskich LGD wzięli udział w wyjeździe studyjno-szkoleniowym na terenie Saksonii w Niemczech. Wizyta, zorganizowana w dniach 6-10 listopada 2017 r., miała na celu stworzenie okazji Lokalnym Grupom Działania w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, podniesienia kompetencji pracowników oraz wymiany doświadczeń pomiędzy LGD poprzez pokazanie dobrych praktyk dotyczących zarządzania i wdrażania Lokalnych strategii rozwoju, a także aktywizacji mieszkańców wsi. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z efektami wdrażania podejścia LEADER w ramach niemieckiego odpowiednika PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 w gminie Amtsberg, położonej w kraju związkowym Saksonia.
 
Na zaproszenie wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego w wyjeździe studyjnym wzięli udział przedstawiciele większości LGD funkcjonujących w naszym regionie. Grupę z Wielkopolski przyjął burmistrz gminy Amtsberg Sylvio Krauze, który towarzyszył gościom przez większość pobytu. Uczestnicy mogli przekonać się jak dużą wartość niesie za sobą zaangażowanie społeczne mieszkańców. Gmina Amtsberg wyróżnia się pozytywnie pod względem mnogości oddolnych inicjatyw. Mieszkańcy chętnie zrzeszają się i w sposób aktywny wpływają na swoje najbliższe otoczenie. Główny cel tamtejszego LGD „Zwönitzal-Greifensteinregion” to tworzenie zintegrowanych rozwiązań
i projektów odpowiadających na zmiany demograficzne zachodzące w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Plany rozwoju uwzględniają m.in. potrzeby lokalowe ludzi młodych zainteresowanych pozostaniem na wsi, tworzenie miejsc żłobkowo-przedszkolnych oraz wsparcie dla seniorów poprzez tworzenie domów opieki i zapewnianie możliwości do aktywnej realizacji zainteresowań, np. w formie warsztatów.
- Rozwój naszej gminy pokazuje jak ważne jest działanie na poziomie lokalnym, bezpośredni i codzienny kontakt z mieszkańcami. Wówczas można zaobserwować realne potrzeby obywateli i za pomocą dostępnych narzędzi rozwiązywać lokalne problemy. Podejście LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich bardzo się u nas sprawdza, widać to na każdym kroku. Z powodzeniem zachęcamy młode osoby do związania swojej przyszłości z rodzinną gminą. Pokazujemy, że również w niedużych miejscowościach są perspektywy dla biznesu – powiedział burmistrz Sylvio Krauze.
Podczas spotkania w jednej z działających na terenie Saksonii Lokalnych Grup Działania wielkopolskie LGD miały możliwość zaprezentowania swojej działalności i przedstawienia projektów zrealizowanych w ramach PROW. Była to też doskonała okazja do zasygnalizowania możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych gminy Amtsberg, a także reprezentanci miejscowej organizacji turystycznej oraz spółdzielni rolniczych.


Równie inspirującą częścią wyjazdu studyjno-szkoleniowego były odwiedziny w obiektach, których powstanie lub rewitalizacja zostały dofinansowane ze środków LEADERA. Gospodarze zaprezentowali gościom z Wielkopolski „Dom Opieki Osób Starszych” oferujący opiekę ambulatoryjną i zabiegi rehabilitacyjne dla osób w podeszłym wieku. Ciekawym przykładem projektu zrealizowanego w gminie Amtsberg jest inwestycja polegająca na przekształceniu i zaadaptowaniu budynków starej rodzinnej fabryki tkanin na lokale rodzinne. Przedsięwzięcie służyło m.in. ratowaniu starej zabytkowej infrastruktury i dostosowanie jej do lokalnych potrzeb. Dążąc do poprawy sytuacji demograficznej w gminie, lokalne władze postanowiły również odrestaurować XVI-wieczny budynek dworski i zagospodarować go w charakterze żłobka i przedszkola. Popołudniami odbywają się tam z kolei spotkania seniorów. Inwestycja została ukończona w zaledwie pięć miesięcy.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też muzeum z wyjątkową kolekcją złóż minerałów oraz nieczynną kopalnię cyny, która funkcjonuje obecnie jako atrakcja turystyczna. W tym miejscu można poznać 750-letnią historię wydobywania cyny oraz srebra. Podczas zwiedzania kopalni Wielkopolanie mogli obejrzeć sprzęt górniczy, zapoznać się z geologią złóż, a także ówczesną technologią wydobycia.


Przedstawiciele LGD wzięli udział w warsztatach samodzielnego wytwarzania świec, zorganizowanych przez właścicieli rodzinnej firmy produkującej naturalne świece i kadzidełka z wykorzystaniem składników zapachowych dostępnych w różnych częściach świata. Odwiedzili też rodzinną serowarnię oferującą masło, smaczne sery z przyprawami, sery długodojrzewające oraz inne przetwory wytwarzane z mleka pochodzącego z własnego gospodarstwa.
Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla wielkopolskich LGD został zorganizowany w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009